Tatara Porcelain Shaving Bowl

R430.00

“Traditional Portuguese porcelain Shaving Bowl.”